Семеняко О.В.

Семеняко Олександр Володимирович, асистент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження структури потоку в міжреберних каналах поверхонь з пластинчаcто-розрізним оребренням методами числового моделювання

Наведено результати числових розрахунків структури потоку в напіввідкритих каналах, утворених розрізними ребрами. Числові дані з достатньою достовірністю підтверджуються експериментально. Показано, що розрізка ребра приводить до виникнення аеродинамічних ефектів різноманітної природи, що сприяють інтенсифікації теплообміну.