Курило І.А.

Курило Ігор Анатолійович, кандидат технічних наук, професор, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Багатофункціональний трансформаторно-ключовий перетворювач для комплексного підвищення якості електроенергії у трифазних системах зі змінним і нелінійним навантаженням

Проаналізовано конструктивні особливості та функціональні можлвості автоматичного фільтросиметруючого пристрою (АФСП), розробленого для забезпечення електромагнітної сумісності відповідальних споживачів електроенергії з мережею живлення, оптимізації режимів низьковольтних розподільчих мереж, зменшення втрат напруги і потужності, комплексного підвищення якості електроенергії.

Порівняльний аналіз варіантів схеми системи регулювання випрямленої напруги з вольтододатковими трансформаторами

Виконано порівняльний аналіз найбільш перспективних варіантів схеми системи регулювання вихідної напруги трифазних випрямлячів з вольтододатковими трансформаторами. Зіставлено енергетичні показники різних систем регулювання, досліджено вплив струмів і напруг нульової послідовності. Зроблено висновок про доцільність практичного застосування системи з вольтододатковим трансформатором, вторинні обмотки якого ввімкнені в лінійні проводи з’єднаної трикутником первинної обмотки основного трансформатора.

Особливості системи регулювання напруги з вольтододатковим трансформатором, комутованим вентилями

Розглянуто режими роботи вольтододаткового трансформатора, комутованого вентилями та призначеного для плавного швидкодіючого регулювання змінної напруги трифазних споживачів. Показано, що в разі неузгодженості подачі керуючих імпульсів, які визначають моменти спрацьовування вентилів, можлива поява недопустимих значень напруг чи струмів на елементах регулятора.