Голуб В.І.

Голуб Володимир Іванович, завідувач відділу інформатизації Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”.

Апаратна реалізація процедур множення і ділення багаточленів у скінченних полях

Обґрунтовано необхідність апаратної або апаратно-програмної реалізації операцій у полях Галуа, зокрема показано, що процедуру множення та ділення багаточленів з коефіцієнтами, що належать основному скінченному полю, доцільно реалізовувати апаратними засобами. Зазначено, що процедури множення та ділення доцільно реалізовувати у вигляді окремих функціональних блоків. Побудовано формули, які дають можливість відкинути такти підсумовування з нульовими значеннями при виконанні множення.

Метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої в графічнокодованому вигляді

Запропоновано метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої в графічнокодованому вигляді, який ґрунтується на перетворенні алфавіту символів в алфавіт графічнокодових знаків графічного коду. Метод забезпечує ущільнення даних в середньому на 20 % для цифрових даних і на 12 % для текстових послідовностей, а також зберігання на обмеженій площі носія великих обсягів графічнокодованої інформації (понад тисячу алфавітно-цифрових символів).