Тимчик Г.С.

Тимчик Григорій Семенович, доктор технічних наук, професор, декан приладобудівного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора

Розглянуто вплив розмірів і параметрів компонентів системи когерентного оптичного спектроаналізатора на ефективність його роботи. Одними із критеріїв оцінки якості роботи спектроаналізаторів є роздільна здатність та просторова смуга пропускання. Відповідно, в роботі досліджується залежність граничних характеристик від зміни параметрів компонентів системи когерентного спектроаналізатора.

Технологія ультразвукового контролю заповнення підмуфтового простору клеєзварної муфти трубопроводів

Запропоновано спосіб контролю заповнення підмуфтого простору клеєзварної муфти за допомогою ультразвукових методів неруйнівного контролю. Проведено аналіз використання ультразвукового методу неруйнівного контролю заповнення підмуфтового простору самотвердіючою речовиною як з компаундними заповненням підмуфтового простору, так і з заповненням розплавленим металом.

Біокерована система магнітофонотерапії на основі оцінки фізіологічних показників людини

На сучасному етапі розвитку медичного приладобудування актуального значення набуває розробка апаратів магнітотерапії зі зворотним зв’язком, які автоматично коректують параметри лікувального впливу відповідно до фізіологічних параметрів пацієнтів під час сеансу магнітотерапії. У роботі досліджується вплив магнітного поля на зміну фізіологічних показників людини для розробки системи магнітофонотерапії з алгоритмом контролю параметрів впливу магнітного поля та ультразвуку на біологічну тканину. Проаналізовано сучасні клінічні дослідження зміни фізіологічних показників людини при магнітотерапії.

Алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину

Стаття присвячена вдосконаленню методів контролю біологічного об’єкта під час фізіотерапевтичної процедури з використанням біологічного зворотного зв’язку. Запропоновано алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину (БТ). Як параметри зворотного зв’язку запропоновано використовувати зміну температури поверхні шкіри під час опромінення ультразвуком та зміну сатурації. Спільне використання показників температури та сатурації БТ дає можливість оцінити реакцію організму на вплив ультразвуку, запобігти пошкодженню тканин та отримати дані про адаптацію тканин.

Система температурного контролю в магнітотерапії

Стаття присвячена проблемі температурного контролю біологічного об’єкта при магнітотерапії. Розроблено математичну модель впливу магнітного поля на біологічний об’єкт з контролем змін температури поверхневих шарів епідермісу. Проведено експериментальні дослідження зміни температури біологічного об’єкта з магнітотерапевтичними апаратами “МИТ-11” та “ПОЛЮС-4”.

Система контролю якості монтажу клеєзварної муфти на магістральному газопроводі високого тиску

Запропоновано структуру системи контролю якості монтажу клеєзварної муфти на магістральному газопроводі високого тиску, що містить вимірювач інформаційних параметрів, обчислювач оптимальних значень даних параметрів та аналізатор, що оцінює невідповідність вимірюваних значень оптимальним, а також дає пропозицію для подальших дій системі керування для усунення цієї невідповідності. Розглянуто вплив на ефективність посилення трубопроводу геометричних параметрів труби й муфтової конструкції, міцнісних параметрів матеріалу підмуфтового шару й технологічних параметрів формування підмуфтового шару.

Визначення узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів

Запропоновано методику розрахунку узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів, таких як робочий просторовий спектральний діапазон, просторова спектральна й енергетична роздільні здатності. Для розроблення методів розрахунку узагальнених характеристик було розглянуто найбільш поширену схему когерентного спектроаналізатора, коли вхідний транспарант розміщений у передній фокальній площині Фур’є-об’єктива. Як вхідний транспарант було вибрано прямокутний отвір, просторовий спектр якого описується sinc-функціями.