Радченко С.Г.

Радченко Станіслав Григорович, доктор технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Генерування квазірегулярних квазірівномірних багатофакторних планів експериментів (алгоритм RASTA8)

З використанням рівномірно розподільних ЛПτ-послідовностей розроблено алгоритм RASTA8 для генерування квазірегулярних і квазірівномірних багатофакторних планів експериментів, що дає змогу отримати плани, які не наведені в каталогах, і використати їх у дослідженнях. Проведений моделюючий експеримент показав, що одержувані плани експериментів характеризуються статистичними критеріями, досить близькими до найкращих можливих значень критеріїв.