Сірий Є.А.

Сірий Євгеній Анатолійович, студент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Метод оцінки модуляційної передавальної функції трифокальної інтраокулярної лінзи

Стаття присвячена дослідженню якості зображень, сформованих мультифокальними оптичними елементами. Запропоновано метод розрахунку модуляційної передавальної функції (МПФ) мультифокальної дифракційної лінзи за наявності фону. Метод базується на геометричному розрахунку інтенсивностей фонових зображень з урахуванням дифракційної ефективності головних зображень у кожній фокальній площині. У статті досліджено контраст головних зображень, сформованих трифокальною інтраокулярною лінзою (ІОЛ).

Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією

Запропоновано метод корекції сферичної аберації монохроматичної рефракційної лінзи проектуванням її як гібридної. В основі методу лежить рівняння, що дає можливість для гібридної лінзи отримати розрахункові довжину хвилі і фокусну відстань її дифракційної складової, сферична аберація якої в межах заданого світлового діаметра дорівнює сферичній аберації рефракційної складової, але протилежна за знаком. На основі цього методу розраховано світлосильну плоско-випуклу германієву гібридну лінзу, яка для світла з робочою довжиною хвилі формує ідеальний сферичний фронт.

Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента

У статті досліджується хроматична характеристика кіноформного елемента в заданому спектральному діапазоні. На основі відомої теорії хроматизму отримано більш точні вирази для оцінки хроматичного зсуву фокуса та коефіцієнта дисперсії. Удосконалена теорія хроматизму встановила, що і хроматичний зсув фокуса, і коефіцієнт дисперсії залежать не лише від робочого спектрального діапазону, а й від порядкового номера зони Френеля. На основі удосконаленої теорії було проведено аналіз хроматизму кіноформного елемента в спектральному діапазоні 8–12 мкм.

Монохроматичні аберації кіноформного елемента

На основі абераційної моделі тонкої лінзи отримано вирази монохроматичних аберацій параксіального кіноформного елемента з високою ефективністю в першому дифракційному порядку. Розглянуто залежність польових аберацій від положення апертурної діафрагми. Виявлено умови, при яких КЕ вільний від тієї чи іншої аберації. Для елемента із заданими конструктивними параметрами наведено умови, при яких діапазон зміни кожної польової аберації мінімальний у спектральному діапазоні 8—12 мкм.