Янцевич К.В.

Янцевич Кароліна Віталіївна, молодший науковий співробітник Інституту електро-зварювання ім. Є.О. Патона.

Фізико-хімічні умови комплексного насичення вуглецевої сталі 45 кремнієм та хромом у середовищі хлору

З використанням пакету прикладних програм з базою термодинамічних даних було проведено теоретичний аналіз фізико-хімічних умов комплексного насичення сталей кремнієм і хромом у середовищі хлору в замкнутому реакційному просторі за умов пониженого тиску середовища. Виявлено вплив складу вихідних компонентів насичувальної суміші на рівноважні склади газової та конденсованої фаз процесу хромосиліціювання.

Жаростійкість дифузійних хромосиліцидних покриттів, нанесених на вуглецеві сталі

Вивчено жаростійкість та механізм високотемпературного окиснення хромосиліцидних дифузійних покриттів, нанесених на поверхню вуглецевих сталей газовим методом. Виявлено фактори впливу на процес високотемпературного окиснення сталей з отриманими покриттями. Встановлено взаємозв’язок між складом, структурою дифузійних шарів і швидкістю їх високотемпературного окиснення. Показано, що отримані покриття мають високу жаростійкість в інтервалі температур 623—1273 К.