Дзигун Л.П.

Дзигун Лариса Петрівна, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Підбір складу живильного середовища на основі екстракту бурякового жому для культивування Laetiporus sulphureus

Встановлено можливість використання екстракту бурякового жому як основи живильного середовища для культивування базидіального гриба Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill. Отримано перспективні результати оцінки придатності середовища на основі цього екстракту для твердо- і рідкофазового культивування. В ході низки дослідів із трьох штамів був відібраний штам, що найкраще адаптувався до нового джерела поживних речовин. Для проведення подальших дослідів з відібраним штамом удосконалили компонентний склад живильного середовища.

Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин, у чисту культуру і їх довготривале зберігання

Проведено підбір методів і умов для виділення в чисту культру та тривалого зберігання трьох видів вищих базидіомецетів Schizophyllum commune Fr., Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill і Polyporus squamosus Huds.: Fr., які сьогодні є перспективними продуцентами біологічно активних речовин. Встановлено, що найбільш ефективною методикою перенесення штамів у чисту культуру для S. commune було вилучення зі спорового матеріалу, а для L. sulphureus і P. squamosus – з базидіом. З використанням підібраних найбільш ефективних методик з природних умов було ізольовано 13 штамів S. commune, 13 штамів L.

Лікарський ксилотрофний базидіоміцет Laetiporus Sulphureus (bull.: fr.) Murrill — перспективний об’єкт біотехнології

Проведено критичний огляд публікацій, присвячених хімічному складу, дії та застосуванню сполук з плодових тіл, глибинного міцелію та культуральної рідини їстівного базидіоміцета Laetiporus sulphureus. Виявлено біологічно активні сполуки, які визначають можливість застосування L. sulphureus як продуцента речовин, що можуть застосовуватись у різних галузях промисловості.