Круподьорова Т.А.

Круподьорова Тетяна Анатоліївна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.

Особливості глибинного культивування Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. на хлібній крихті

Досліджено динаміку накопичення біомаси, екзополісахаридів, фенолів, органічних кислот, редукуючих і сухих речовин, а також рН у процесі глибинного культивування G. lucidum 1900 на хлібній крихті, яка свідчить про перспективність і можливість використання цього відходу харчової промисловості України. Встановлено, що максимальна кількість біомаси й екзополісахаридів досягається при культивуванні на 15-ту добу (18,10 ± 0,2 та 5,2 ± 0,3 г/л відповідно).

Вплив температури інкубації на життєздатність вегетативного міцелію штамів Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. і G. lucidum (Curtis) P. Karst.

Досліджено вплив високих температур інкубації на життєздатність вегетативного міцелію 40 штамів грибів роду Ganoderma. Виявлено штамову специфічність життєздатності вегетативного міцелію досліджених культур при їх інкубації за температур 33—45 °С. Встановлено критичні температури росту вегетативного міцелію штамів G. applanatum і G. lucidum.