Ліновицька В.М.

Ліновицька Віта Михайлівна, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Культивування вищого базидіального гриба Schizophyllum commune на агаризованих поживних середовищах

У статті представлені дослідження росту і морфологічних особливостей 8 штамів лікарського гриба Schizophyllum commune Fr. з Колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, у т.ч. 3 штамів, виділених авторами в різних регіонах України. Дослідження проводилися на різних агаризованих середовищах: агаризованому пивному суслі, картопляно глюкозному агарі, синтетичному середовищі з L аспарагіном або L аспарагіном і тіаміном, середовищі Норкранс, середовищі Чапека, середовищі Мурасіге–Скуга без гормонів, глюкозо пептон-дріжджовому середовищі.

Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин, у чисту культуру і їх довготривале зберігання

Проведено підбір методів і умов для виділення в чисту культру та тривалого зберігання трьох видів вищих базидіомецетів Schizophyllum commune Fr., Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill і Polyporus squamosus Huds.: Fr., які сьогодні є перспективними продуцентами біологічно активних речовин. Встановлено, що найбільш ефективною методикою перенесення штамів у чисту культуру для S. commune було вилучення зі спорового матеріалу, а для L. sulphureus і P. squamosus – з базидіом. З використанням підібраних найбільш ефективних методик з природних умов було ізольовано 13 штамів S. commune, 13 штамів L.

Підбір умов глибинного культивування Grifola frondosa як основи для створення біотехнологій отримання лікувально-профілактичних препаратів

Вивчено вплив джерел вуглецю і азоту, рН та компонентів поживних середовищ (пивне сусло, бурякова меляса, кукурудзяний екстракт, пептон, екстракт кормових дріжджів) на накопичення біомаси та екзополісахаридів при культивуванні вищого базидіального гриба Grifola frondosa (Dicks: Fr.) S.F. Gray. Запропоновано сприятливі для біосинтезу екзополі- сахаридів і біомаси комплексні поживні середовища з глюкозою, нітратом амонію, кукурудзяним екстрактом і мелясою.