Бухало А.С.

Бухало Ася Сергіївна, доктор біологічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Культивування вищого базидіального гриба Schizophyllum commune на агаризованих поживних середовищах

У статті представлені дослідження росту і морфологічних особливостей 8 штамів лікарського гриба Schizophyllum commune Fr. з Колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, у т.ч. 3 штамів, виділених авторами в різних регіонах України. Дослідження проводилися на різних агаризованих середовищах: агаризованому пивному суслі, картопляно глюкозному агарі, синтетичному середовищі з L аспарагіном або L аспарагіном і тіаміном, середовищі Норкранс, середовищі Чапека, середовищі Мурасіге–Скуга без гормонів, глюкозо пептон-дріжджовому середовищі.

Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин, у чисту культуру і їх довготривале зберігання

Проведено підбір методів і умов для виділення в чисту культру та тривалого зберігання трьох видів вищих базидіомецетів Schizophyllum commune Fr., Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill і Polyporus squamosus Huds.: Fr., які сьогодні є перспективними продуцентами біологічно активних речовин. Встановлено, що найбільш ефективною методикою перенесення штамів у чисту культуру для S. commune було вилучення зі спорового матеріалу, а для L. sulphureus і P. squamosus – з базидіом. З використанням підібраних найбільш ефективних методик з природних умов було ізольовано 13 штамів S. commune, 13 штамів L.

Підбір умов глибинного культивування Grifola frondosa як основи для створення біотехнологій отримання лікувально-профілактичних препаратів

Вивчено вплив джерел вуглецю і азоту, рН та компонентів поживних середовищ (пивне сусло, бурякова меляса, кукурудзяний екстракт, пептон, екстракт кормових дріжджів) на накопичення біомаси та екзополісахаридів при культивуванні вищого базидіального гриба Grifola frondosa (Dicks: Fr.) S.F. Gray. Запропоновано сприятливі для біосинтезу екзополі- сахаридів і біомаси комплексні поживні середовища з глюкозою, нітратом амонію, кукурудзяним екстрактом і мелясою.