Маніло М.В.

Маніло Марина Валентинівна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів конструювання біонанокомпозитів на основі взаємодії аліфатичних амінокислот із вуглецевими нанотрубками

З метою створення біонанокомпозиту експериментально досліджено процеси іммобілізації біомономерів (на прикладі амінокислот) вуглецевими нанотрубками, а також визначено основні характеристики (розміри посадкових площ, константи рівноваги, вільні енергії) сорбції при різних експозиціях, рН і концентраціях адсорбтивів. Дослідження проводилися спектрофотометричними методами.

Вуглецеві наноструктури для біотехнології: технології синтезу вуглецевих нанотрубок з певними просторовими параметрами

Проаналізовано опубліковані результати щодо отримання вуглецевих одно- та багатошарових нанотрубок. Наведено фактори, які впливають на кінцеві характеристики вуглецевих нанотрубок. Виявлено, що при каталітичному вирощуванні вдається контролювати геометричні розміри вуглецевих наноструктур, а це відкриває можливості для їх ціле- спрямованого використання у медичній біотехнології як субстрату для вирощування нейронів і ендотеліальних клітин при створенні нових ефективних систем транспортування лікарських і терапевтичних речовин, а також для мініатюризації біосенсорів.