Ар’єв І.А.

Ар’єв Ігор Абрамович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.

Експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів конструювання біонанокомпозитів на основі взаємодії аліфатичних амінокислот із вуглецевими нанотрубками

З метою створення біонанокомпозиту експериментально досліджено процеси іммобілізації біомономерів (на прикладі амінокислот) вуглецевими нанотрубками, а також визначено основні характеристики (розміри посадкових площ, константи рівноваги, вільні енергії) сорбції при різних експозиціях, рН і концентраціях адсорбтивів. Дослідження проводилися спектрофотометричними методами.

Вуглецеві наноструктури для біотехнології: технології синтезу вуглецевих нанотрубок з певними просторовими параметрами

Проаналізовано опубліковані результати щодо отримання вуглецевих одно- та багатошарових нанотрубок. Наведено фактори, які впливають на кінцеві характеристики вуглецевих нанотрубок. Виявлено, що при каталітичному вирощуванні вдається контролювати геометричні розміри вуглецевих наноструктур, а це відкриває можливості для їх ціле- спрямованого використання у медичній біотехнології як субстрату для вирощування нейронів і ендотеліальних клітин при створенні нових ефективних систем транспортування лікарських і терапевтичних речовин, а також для мініатюризації біосенсорів.