Литвинов Г.С.

Литвинов Григорій Сергійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Визначення стійкості до антибіотиків пробіотичних штамів бактерій

Визначено чутливість пробіотичних штамів до ряду антибіотиків, які найчастіше використовуються у ветеринарній практиці. Визначення проводили дискодифузійним методом у MRS-агарі з використанням стандартних паперових дисків, які просочені антибіотиками. Інтерпретацію результатів здійснювали відповідно до літературних джерел. З різних природних джерел було вилучено й ідентифікова-но штами до роду Lactobacillus rhamnosus; L.acidophilus; L.brevis; L.paracasei ssp. paracasei; L.casei; L.delbrueckiisub ssp.

Експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів конструювання біонанокомпозитів на основі взаємодії аліфатичних амінокислот із вуглецевими нанотрубками

З метою створення біонанокомпозиту експериментально досліджено процеси іммобілізації біомономерів (на прикладі амінокислот) вуглецевими нанотрубками, а також визначено основні характеристики (розміри посадкових площ, константи рівноваги, вільні енергії) сорбції при різних експозиціях, рН і концентраціях адсорбтивів. Дослідження проводилися спектрофотометричними методами.

Вуглецеві наноструктури для біотехнології: технології синтезу вуглецевих нанотрубок з певними просторовими параметрами

Проаналізовано опубліковані результати щодо отримання вуглецевих одно- та багатошарових нанотрубок. Наведено фактори, які впливають на кінцеві характеристики вуглецевих нанотрубок. Виявлено, що при каталітичному вирощуванні вдається контролювати геометричні розміри вуглецевих наноструктур, а це відкриває можливості для їх ціле- спрямованого використання у медичній біотехнології як субстрату для вирощування нейронів і ендотеліальних клітин при створенні нових ефективних систем транспортування лікарських і терапевтичних речовин, а також для мініатюризації біосенсорів.