Поліщук В.Ю.

Поліщук Валентина Юріївна, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень

Мета роботи полягає у дослідженні існуючих підходів до перестрахування, спрямованому на моделювання розподілу і мінімізацію ризику страхового портфеля, а також формування стратегії його оптимального перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень (СППР). Запропоновано метод знаходження оптимальної стратегії перестрахування. Для цього вибрано статистичні моделі, що відповідають структурі, розміру та кількості збитків страхового портфеля, а також побудовано імітаційну модель сукупного страхового збитку.

Динаміка росту і накопичення рибофлавіну аскоміцетом Eremothecium ashbyi Guillier.

Метою наукових досліджень було вивчення культуральних і біохімічних особливостей Eremothecium ashbyi, насамперед у зв’язку з динамікою накопичення рибофлавіну. Досліджено динаміку росту та накопичення рибофлавіну в культуральній рідині та в міцелії аскоміцета Eremothecium ashbyi F340, який є перспективним об’єктом для отримання рибофлавіну біотехнологічним способом. При дослідженні культури E.

Морфолого-культуральні і біосинтетичні властивості Eremothecium Ashbyi Guill.

Досліджено морфолого-культуральні властивості аскоміцета Eremothecium ashbyi F340, продуцента рибофлавіну, на різних поживних середовищах і показано приріст біомаси гриба, рівень накопичення ним рибофлавіну та рівень споживання вуглеводів поживних середовищ. Встановлено, що найбільш доцільним є використання середовища, що містить у своєму складі сусло: рівень накопичення рибофлавіну на такому середовищі у 2,8 разу більший, ніж на інших середовищах.