Щурська К.О.

Щурська Катерина Олександрівна, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження впливу умов культивування екзоелектрогенів на біоелектрохімічний процес виділення водню

Зроблено короткий огляд методів отримання водню та визначено місце біоелектрохімічного методу продукування водню серед інших методів його отримання. Досліджено вплив умов культивування екзоелектрогенів на ефективність біоелектрохімічного продукування водню. Описано метод двоступеневої селекції анодної біоплівки, який використовували для іммобілізації екзоелектрогенів на аноді. Встановлено вплив значення прикладеної напруги в діапазоні від 0,2 до 0,8 В на процес біоелектрохімічного продукування водню при використанні ацетату натрію як субстрату.

Способи продукування біоводню

Описано способи продукування біоводню за класифікацією відповідно до джерел енергії, які використовуються мікроорганізмами, а також проведено порівняльний аналіз цих процесів. Наведено мікроорганізми-продуценти, реакції утворення водню та оптимальні параметри навколишнього середовища для кожного способу продукування біоводню. Усі розглянуті способи мають свої переваги та недоліки.