Куліш В.В.

Куліш Володимир Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Розподіл вектора антиферомагнетизму для ізольованої антиточки та системи віддалених антиточок у антиферомагнетику

Теоретично досліджено розподіл вектора антиферомагнетизму в антиферомагнітній плівці з двопідґраткового одновісного або ізотропного антиферомагнетика, в якій задано систему кругових антиточок. Для такої системи записано рівняння Ландау–Ліфшиця та отримано його розв’язок.

Одноелектронні оптичні властивості нанояєць

Досліджено одноелектронні оптичні властивості сферичного нанояйця, що складається з діелектричного ядра і тонкої металевої оболонки, зі слабким зміщенням центру ядра відносно геометричного центру всієї наночастинки. Для композитних наночастинок такого типу запропоновано модель, що дає змогу записати хвильові функції та спектр хвильових чисел для електрона в металевій оболонці нанояйця (її внесок в оптичні властивості всієї частинки є домінантним).