Наритник Т.М.

Наритник Теодор Миколайович, кандидат технічних наук, директор Інституту електроніки і зв’язку Української академії наук.

Особливості побудови міських мереж передавання даних на базі технології МІТРІС

Наведено можливості побудови міських мереж передавання даних на базі мікрохвильової інтегрованої телерадіоінформаційної системи мультисервісного радіодоступу (технології МІТРІС) із використанням модемів кабельного стандарту DOCSIS. Подано опис i параметри системи та її складових частин: базової станції, ретрансляторів, вторинних концентраторів, абонентської станції. Розглянуто конкурентоспроможність та особливості реалізації міських мереж передавання даних на базі технології МІТРІС у діапазонах частот 10,15—10,30, 10,50—10,65 ГГц.

Дослідження можливості передачі сигналу COFDM радіорелейною лінією

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень при передачі сигналу COFDM по радіорелейній лінії з використанням обладнання “Еврика” в діапазоні частот 12,75–13,25 ГГц. Досліджено вплив нелінійних спотворень у передавальному блоці на спектр вихідного сигналу при зміні рівня вхідної потужності. Розроблено схему проведення вимірювання нелінійних спотворень каналу передавання радіорелейної станції. Оцінено порогову чутливість приймального тракту та розраховано дальність зв’язку радіорелейної лінії.