Шевченко М.В.

Шевченко Микола Віталійович, магістр, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Моніторинг процесів зварювання із застосуванням штучних нейронних мереж

У статті наведено узагальнені методи розробки систем моніторингу для процесів, при яких нагрівання основного та/або присадкового матеріалу здійснюється за рахунок пропускання електричного струму, а в ході зварювання відбуваються періодичні замикання зварювального кола. Зокрема, розглянуто зварювання у захисних газах, підводне зварювання порошковим дротом і контактне стикове зварювання безперервним оплавленням. Наведено методи початкової обробки даних, які ґрунтуються на використанні методів статистичного аналізу для виділення інформативних параметрів процесу зварювання.

Математична модель дугового зварювання з короткими замиканнями для побудови системи моніторингу якості

Проаналізовано вплив основних параметрів режиму електричного дугового зварювання у середовищі активних захисних газів: сили струму, напруги дуги, діаметра та вильоту електрода на електричні процеси у зварювальному колі. Визначено основні часові параметри переносу електродного металу, характерні для різних його типів, та показано їх залежність від основних параметрів режиму. Розроблено стохастичну динамічну математичну модель процесу зварювання, яка враховує електрофізичні характеристики обладнання, його зварювальні властивості, параметри режиму зварювання та тип переносу електродного металу.

Моніторинг якості зварювання за електричними параметрами процесу

Проведено аналіз існуючих методів моніторингу якості зварних з’єднань за електричними параметрами процесу. Визначено їх переваги та недоліки. Показано, що при створенні автоматичних систем моніторингу якості зварних з’єднань за електричними параметрами процесу існує необхідність використовувати велику кількість пов’язаних параметрів, що вимагає в свою чергу використання складного математичного апарату, в ролі якого можуть виступати системи штучного інтелекту.