Троценко Є.О.

Троценко Євгеній Олександрович, кандидат технічних наук, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Сто років формулі Піка для визначення початкової напруженості коронного розряду

Статтю присвячено пам’яті видатного електротехніка – Франка Вільяма Піка молодшого, який дав визначення критичної напруженості електричного поля на поверхні електродів з малим радіусом кривизни, при якій виникає коронний розряд, та відомої зараз як формула Піка. На основі аналізу перших публікацій Ф.В. Піка, датованих 1911–1915 рр., показано, що ним було виведено й узагальнено закони, які описують явище коронного розряду на проводах повітряних ліній електропередавання високої напруги. Зокрема, у 1915 р. Ф.В.

Розрахунок основних характеристик датчика вологості трансформаторного масла

У статті викладено методику розрахунку коефіцієнтів датчика, побудованого на основі чутливого елемента з елек¬троізоляційного паперу, та висвітлено особли-вості цього розрахунку. Чутливий елемент датчика належить до кон¬дуктометричного перетворювача типу “вологість–опір”. Датчик призначений для використання в сис-темах автоматизованого контролю зволоження трансформаторного масла в силових трансформаторах і реакторах.

Оцінка можливості використання електроізоляційного паперу як чутливого елемента датчика вологості трансформаторного масла

Визначено можливості застосування електроізоляційного паперу як чутливого елемента датчика вологості, призначеного для контролю зволоження трансформаторного масла в силових трансформаторах. Запропоновано виконати чутливий елемент датчика вологості у вигляді циліндричної конденсаторної структури, в якій діелектриком є просочений у трансформаторному маслі електроізоляційний папір.

Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі

Розглянуто дві можливі причини перекриття ізолюючої підвіски середньої фази: недосконалість конструкції тарілчастого ізолятора та вплив конструкцій опор лінії електропередачі на напруженість поля в гірлянді ізоляторів. Виконано експериментальні та теоретичні дослідження електричного поля гірлянд тарілчастих ізоляторів повітряних ліній 330 кВ.