Щерба А.А.

Щерба Анатолій Андрійович, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту електродинаміки НАН України.

Аналіз похибок вимірювачів несиметрії трифазної напруги

Стаття присвячена підвищенню точності вимірювання трифазних показників якості електроенергії в системах трифазного електропостачання. Виконано аналіз рівнянь перетворення трифазної напруги шестиполюсником з трьома вхідними і трьома вихідними затискачами. Показано, що можуть бути введені чотири комплексні коефіцієнти, які повністю характеризують цей шестиполюсник.

Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі

Розглянуто дві можливі причини перекриття ізолюючої підвіски середньої фази: недосконалість конструкції тарілчастого ізолятора та вплив конструкцій опор лінії електропередачі на напруженість поля в гірлянді ізоляторів. Виконано експериментальні та теоретичні дослідження електричного поля гірлянд тарілчастих ізоляторів повітряних ліній 330 кВ.