Гальченко В.В.

Гальченко Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, головний спеціаліст ПАТ “Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут “Енергопроект”.

Аналіз впливу допусків і посадок при виготовленні ТВЗА ВВЕР-1000 на характеристики активної зони в стаціонарних і перехідних режимах роботи реакторної установк

Розглянуто підхід обґрунтованого збільшення або зменшення розмножувальних і/або поглинальних властивостей палива і стрижнів СУЗ із врахуванням допусків і посадок на виготовлення ТВЗ. При виконанні робіт з аналізу аварій на енергоблоках АЕС використовується підхід, який ґрунтується на формуванні консервативних початкових і граничних умов. Як консервативні початкові умови вибираються граничні значення (відхилення) параметрів стану систем і обладнання реакторної установки, які визначені проектом або експлуатаційними умовами.

Порівняльний аналіз підготовки малогрупових констант з розподілом температури теплоносія по радіусу касети та з використанням її осередненого значення

Вивчено вплив врахування розподілу температури теплоносія по радіусу ТВЗ на величини макроскопічних перерізів взаємодії за допомогою програмних продуктів SolidWorks та WIMSD-5B. Макроскопічні перерізи взаємодії визначалися залежно від композиції палива, його вигоряння, положення органів регулювання, густини та температури теплоносія, температури палива та концентрації рідкого поглинача. Методика підготовки даних полягала в осередненні вказаних параметрів палива і теплоносія по перерізу ТВЗ.