Ковальчук В.С.

Ковальчук Віктор Сергійович, магістр Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Порівняльний аналіз підготовки малогрупових констант з розподілом температури теплоносія по радіусу касети та з використанням її осередненого значення

Вивчено вплив врахування розподілу температури теплоносія по радіусу ТВЗ на величини макроскопічних перерізів взаємодії за допомогою програмних продуктів SolidWorks та WIMSD-5B. Макроскопічні перерізи взаємодії визначалися залежно від композиції палива, його вигоряння, положення органів регулювання, густини та температури теплоносія, температури палива та концентрації рідкого поглинача. Методика підготовки даних полягала в осередненні вказаних параметрів палива і теплоносія по перерізу ТВЗ.