Сороченко В.Ф.

Сороченко Віталій Федорович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Використання видових макромолекулярних особливостей лігніну судинних рослин у сучасних фармацевтичних біотехнологіях

Запропоновано перспективне інвестиційне спрямування коштів для вирішення питань VI-го біотехнологічного рівня – створення мережі біофармацевтичних локальних об’єднань за принципом “кластерних трикутників” на основі інтелектуальних інвестицій у зберігання об’ємних біоактивних структур та застосування у фармакології інформаційної ємності нанорозмірних складових лігніну судинних рослин.

Нанотехнологічні основи застосування ZrF4 для зміцнення ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2

Показано необхідність подальшого розвитку квазістатичних уявлень Б.Б. Гуляєва про макропроцеси у ливарних сплавах. Теоретично обґрунтовано і підтверджено дослідами кількісний вплив частинок нанорозміру фториду цирконію на визначення його оптимального введення та міцності сплаву АК12М2. Запропоновано фізико-хімічні основи сольватної моделі нанорозподілу фториду цирконію — частинок модифікатора ZrF4 у стані статистичної ґратки ливарного алюмінієвого сплаву: одна молекула модифікатора на один кластерносольватний комплекс із n2 числа атомів (Ме) металу-розчинника (алюмінію).