Демківський Є.О.

Демківський Євген Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Аналіз даних з використанням байєсівських моделей

Виконано огляд деяких байєсівських моделей аналізу даних, зокрема моделей з одним і кількома параметрами. Запропоновано методику побудови графічних імовірнісних моделей у формі байєсівських мереж на основі статистичних даних і експертних оцінок. Методика забезпечує побудову імовірнісних моделей високого ступеня адекватності для розв’язання задач класифікації та прогнозування. Запропоновано інтегровану динамічну мережеву модель, яка ґрунтується на об’єднанні імовірнісної мережі Байєса з регресійною моделлю і відрізняється від відомих можливістю оцінювання багатокрокових прогнозів.