Соловар О.М.

Соловар Олексій Миколайович, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Азотування цирконію в закритому реакційному просторі

На сьогодні відомі способи азотування цирконію при високих температурах (1300—2000 °С) і довготривалих витримках (до 24 год). Тому метою роботи було розроблення нового способу азотування цирконію при нижчих температурі та часі витримки зі збереженням задовільних механічних властивостей як покриття, так і матриці. Азотування зразків з цирконію проводили при зниженому тиску за температури 900 °С впродовж 2 год в атмосфері технічно чистого азоту. Зразки розміщували в реакційній камері, яка забезпечувала герметичність і необхідний ступінь розрідження.