Юркова О.І.

Юркова Олександра Іванівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Формування структури і фазового складу еквіатомних сплавів системи Cu–Ni–Al–Fе–Cr під час механічного легування

Нанокристалічні високоентропійні сплави еквіатомного складу системи Cu–Ni–Al–Fе–Cr від двокомпонентного сплаву CuNi до п’ятикомпонентного сплаву CuNiAlFеCr синтезовані методом механічного легування (МЛ). Методом рентгеноструктурного аналізу досліджено перебіг фазових та структурних перетворень під час формування серії сплавів системи Cu–Ni–Al–Fe–Cr у процесі МЛ при додаванні компонентів порошкових сумішей у послідовності Cu, Ni, Al, Fe та Cr.

Вплив пластичної деформації на структуру порошкового квазікристалічного сплаву системи Al—Fe—Cr

Досліджено вплив деформації екструзією на структуру порошкового композиційного квазікристалічного сплаву системи Al—Fe—Cr. Використано порошковий алюмінієвий сплав Al94Fe3Cr3 з дрібнодисперсними квазікристалічними частинками, одержаний методом розпилення водою високого тиску та консолідований екструзією.