Новіков Ю.Л.

Новіков Юрій Леонідович, провідний інженер Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Модель мотивації навчання особистості

Проаналізовано вплив мотивації на навчання та успішність студентів. На сьогодні не досягнуто ще теоретичної визначеності та однозначності поглядів на явище мотивації. В статті розглянуто кілька підходів до визначення мотивації та її складових частин. На основі проведеного аналізу під- ходів запропоновано концепцію адаптивного дистанційного навчання, що поєднує практичні рекомендації з моделі Дж. Келлера та подання навчального матеріалу з урахуванням поточного психоемоційного стану окремого студента.