Винар С.А.

Винар Сергій Андрійович, магістр Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Феромагнітний резонанс у нанорозмірних плівках Fe-Pt

Вивчено вплив фазового складу і структури нанорозмірних плівок Fe-Pt товщиною 10 і 30 нм на їх магнітні властивості, зокрема зміну форми ліній феромагнітного резонансу (ФМР). Плівки були осаджені на підкладку термічно окисненого (шар SiO2 товщиною 100 нм) монокристалічного Si орієнтації (001), яка перебувала при кімнатній температурі. Відпали зразків проводились у вакуумі ∼1,3⋅10 −3∼1 Па в інтервалі температур 100—900 °С з витримкою 30 с при кожній температурі. Лінії ФМР були отримані в магнітному полі, прикладеному паралельно до площини плівки, після відпалів при різних температурах.