Романенко Ю.М.

Романенко Юрій Миколайович, провідний інженер Центру електронної мікроскопії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Синтез і характеристика нанодисперсних порошків оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ)

Отримано порошки оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ) термічним методом без та з попередньою хімічною обробкою. Рентгенофазовим, рентгеноструктурним і мікроскопічними методами аналізу досліджено їх мікроструктуру. Встановлено, що отримані обома методами зразки мають тетрагональну структуру типу рутилу. Визначено, що зразок отриманий з попередньою хімічною обробкою та подальшою термообробкою, має більш пористу структуру, ніж зразок, що отриманий тільки термічним способом. Методами ренгеноструктурного аналізу розраховані параметри решітки та розмір кристалітів синтезованих зразків SnO2.