Бунча В.Ю.

Бунча Вадим Юрійович, аспірант Фізико-технічного навчально-наукового центру НАН України.

Вплив іонів лужних металів на приріст біомаси та накопичення ліпідів(метаболізм) у chlorella vulgaris

Досліджено вплив поживного середовища на приріст біомаси водоростей виду Chlorella vulgaris. Методами мікроскопії, одно- і двовимірної тонкошарової хроматографії за використання математичних методів інтерполяції та апроксимації даних було показано, що зменшення концентрації нітрогену, збільшення солоності та концентрації іонів калію різко зменшують приріст біомаси. Кількість ліпідів за умов нестачі нітрогену, помірної солоності (2,5 г/л NaCl) та при сумісній дії обох факторів збільшується на 10—15 %. При цьому зростає вміст жирних кислот і кількість мінорних фракцій.