Барштейн В.Ю.

Барштейн Віктор Юрійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України”.

Особливості глибинного культивування Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. на хлібній крихті

Досліджено динаміку накопичення біомаси, екзополісахаридів, фенолів, органічних кислот, редукуючих і сухих речовин, а також рН у процесі глибинного культивування G. lucidum 1900 на хлібній крихті, яка свідчить про перспективність і можливість використання цього відходу харчової промисловості України. Встановлено, що максимальна кількість біомаси й екзополісахаридів досягається при культивуванні на 15-ту добу (18,10 ± 0,2 та 5,2 ± 0,3 г/л відповідно).