Ніковська Г.М.

Ніковська Галина Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.

Дослідження властивостей акрилових гідрогелів як матеріалів для штучних ґрунтів

Проведено дослідження адсорбції акриловими гідрогелями катіонів, аніонів, органокомплексів металів нанорозмірного формату з індивідуальних і бінарних розчинів.

Ремедіація забруднених важкими металами біоколоїдних осадів муніципальних стічних вод

Стаття присвячена експериментальному обґрунтуванню технології видалення важких металів із забруднених ними мулів муніципальних стічних вод через активізацію життєдіяльності мулових біоценозів з утворенням метаболітів, які зв’язують метали в стійкі водорозчинні комплекси. Порівняно ефективність видалення важких металів з мулового осаду біохімічної очистки муніципальних стічних вод при біовилуговуванні за участю гетеротрофних і хемотрофних мікроорганізмів і при хімічному вилуговуванні. Показано переваги процесу біовилуговування металів в умовах ацидогенного гетеротрофного метаболізму.