Корчуганова О.М.

Корчуганова Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк).

Синтез дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ): карбамідне осадження

З’ясовано умови синтезу дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ) карбамідним осадженням з розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ). З метою встановлення необхідної кількості осаджувача проведено потенціометричне осаджувальне титрування розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ) розчинами аміаку та гідролізованого карбаміду, викладено його результати. Також наведено результати досліджень властивостей осадів, одержаних з різних вихідних розчинів та різних за часом старіння, а саме їх фазовий склад і фільтрувальні властивості.

Дослідження впливу рН на кінетику гідролізу карбаміду

Для одержання гідроксидів металів високої дисперсності використовують метод гомогенного осадження карбамідом. Лімітуючою стадією такого процесу є гідроліз карбаміду. Для підбору оптимальних умов ведення процесу доцільним є визначення залежності швидкості гідролізу від рН розчину. Для цього проводили кінетичні дослідження процесу гідролізу карбаміду в умовах змінного початкового рН розчину (0,7—7). Процес вели в ізотермічних умовах при постійному упарюванні розчину.