Зарайська О.С.

Зарайська Ольга Сергіївна, учениця Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею.

Дослідження впливу рН на кінетику гідролізу карбаміду

Для одержання гідроксидів металів високої дисперсності використовують метод гомогенного осадження карбамідом. Лімітуючою стадією такого процесу є гідроліз карбаміду. Для підбору оптимальних умов ведення процесу доцільним є визначення залежності швидкості гідролізу від рН розчину. Для цього проводили кінетичні дослідження процесу гідролізу карбаміду в умовах змінного початкового рН розчину (0,7—7). Процес вели в ізотермічних умовах при постійному упарюванні розчину.