Яремчук С.М.

Яремчук Сандра Миколаївна, студентка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Альтернативні компоненти поживних середовищ для актиноміцетів — продуцентів біологічно активних речовин

З урахуванням поширеності серед промислових продуцентів такої групи, як актиноміцети, один із їх представників (Streptomyces recifensis var. lytіcus — продуцент літичного ферментного комплексу) був взятий як модель для дослідження компонентів, які можуть бути використані для оптимізації поживних середовищ для актиноміцетів. Метою роботи було встановлення впливу альтернативних компонентів поживного середовища на біосинтетичні процеси культури Str. recifensis var. lytіcus і визначення можливості їх використання при оптимізації поживних середовищ для актиноміцетів.