Сівецький В.І.

Сівецький Володимир Іванович, кандидат технічних наук, заступник декана ІХФ з наукової роботи, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Визначення в’язкості пристінного шару у формуючих каналах обладнання для переробки полімерів

Статтю присвячено визначенню властивостей розплаву перероблюва¬ного полімерного матеріалу в пристінному шарі робочих каналів обладнання. В одному з поширених для числового моделювання процесів течії розплавів полімерів програмному комплексі Ansys Fluent є стандартна процедура задання коефіцієнта пристінного тертя, яка передбачає лінійну залежність між в’язкістю в пристінному шарі й коефіцієнтом пристінного тертя, що часто не відповідає дійсності.

Фізичні моделі ультразвукової дії в рідинних композиціях епоксидних полімерів. Частина 2. Фізична модель процесу різночастотної ультразвукової дії

На основі аналізу міцнісних та експлуатаційних характеристик гранично затверділих ненаповнених епоксидних полімерів, одержаних у процесі різночастотної ультразвукової дії за варіації тиску на рідинні епоксидні композиції та подальшого їх твердіння, здійснено обґрунтування відповідної фізичної моделі. Запропоновано ефективні параметри процесу комбінованої ультразвукової дії (частоту, амплітуду, інтенсивність, тиск) на прикладі формування епоксидних полімерів з ефектом пам’яті форми.