Спасьонова Л.М.

Спасьонова Лариса Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Фазовий склад і особливості плавлення мінеральної сировини українських родовищ для виготовлення LAS-кераміки

Отримано і досліджено літійалюмосилікатне скло, на основі якого виготовляють склокристалічні матеріали загального складу Li2O—Al2O3—SiO2, що відіграють важливу роль у промисловості як матеріали з особливими властивостями. Ситали вирізняються високою міцністю, низьким коефіцієнтом термічного розширення, хімічною та термічною стійкістю й іншими перевагами. Для отримання LAS-кераміки було виділено монофракції петаліту, досліджено їх хімічний склад, а також підібрано та розраховано склад і підготовлено компоненти шихти Li-скла, після чого було проведено термічну обробку отриманих зразків.

Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію

Вивчено процеси структуроутворення при термічній обробці шламів очистки радіоактивно забруднених цезієм вод із використанням сорбентів на основі глинистих мінералів і цеолітів. Визначено структурно-механічні властивості зразків та оптимальні умови їх термообробки з метою отримання на їх основі кристалічних структур із найбільш ефективними фізико-механічними властивостями. Досліджено механічну та хімічну стійкість керамічних матриць, що утворюються.