Бобіна М.М.

Бобіна Марина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Азотування цирконію в закритому реакційному просторі

На сьогодні відомі способи азотування цирконію при високих температурах (1300—2000 °С) і довготривалих витримках (до 24 год). Тому метою роботи було розроблення нового способу азотування цирконію при нижчих температурі та часі витримки зі збереженням задовільних механічних властивостей як покриття, так і матриці. Азотування зразків з цирконію проводили при зниженому тиску за температури 900 °С впродовж 2 год в атмосфері технічно чистого азоту. Зразки розміщували в реакційній камері, яка забезпечувала герметичність і необхідний ступінь розрідження.

Жаростійкість карбідних покриттів, отриманих при послідовному насиченні сталі У8А хромом і титаном

Досліджено будову і властивості карбідних покриттів на основі карбідів титану та хрому на сталі У8А. Визначено можливі реакції взаємодії карбідів хрому і титану з киснем та встановлено хімізм окиснення покриттів. Показано перевагу комплексних двокомпонентних покриттів порівняно з однокомпонентними

Хімізм і термодинаміка процесу титанохромування сталей

Методом термодинамічного аналізу встановлено основні реакції карбідоутворення і рівноважний склад реакційного простору при послідовному насиченні сталей хромом і титаном.