Богдан О.В.

Богдан Олександр Володимирович, заступник директора НДІ прикладної електроніки.

Тонкоплівкові сонячні елементи на основі нанокристалічного кремнію

Встановлено переваги та недоліки заміщення аморфного кремнію нанокристалічним у тонкоплівкових сонячних елементах різної структури. Огляд вітчизняних і світових джерел показав технологічні шляхи ефективної заміни аморфного матеріалу нанокристалічним у кожній з трьох можливих конструкцій фотоелектричних перетворювачів: структурі з одним p-n-переходом, каскадній або багатошаровій структурах та НІТ-структурі.