Грегуль Ю.О.

Грегуль Юлія Олександрівна, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Збіжність узагальнених рядів Спіцера

Отримані результати узагальнюють попередні результати, що були отримані Хейді та Рохатгі для монотонних функцій. Запропонований метод доведення збіжності ряду Спіцера можна застосувати до інших класів функцій, які вивчаються в теорії псевдорегулярно змінних (PRV) функцій.