Бондар І.А.

Бондар Іванна Анатоліївна, аспірантка, інженер II категорії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Гетерогенний стан електроліту при травленні сталевої кулі в магнітному полі

Експериментально досліджено процес формування квазірівноважного гетерогенного стану електроліту під впливом неоднорідних магнітних полів намагніченої сталевої кулі при її травленні в електроліті, який являє собою водний розчин сірчаної, соляної або азотної кислоти. Експериментально досліджено форму міжфазної межі в електроліті, що розділяє області (тобто фази) з різними магнітними сприйнятливостями парамагнітних продуктів корозії в неоднорідному магнітному полі намагніченої сталевої кулі. Експериментально виявлено характерні часи формування, існування та руйнування зазначеної міжфазної межі.

Вплив зовнішнього магнітного поля на травлення сталевої кулі у водному розчині азотної кислоти

Виявлено ефект зміни форми сталевої кулі в результаті її травлення у водному розчині азотної кислоти під дією зов нішнього постійного магнітного поля. Експериментально спостерігалося видовження феромагнітної кулі вздовж напрямку зовнішнього магнітного поля, а також поява трьох циліндрично-симетричних областей з різною швидкістю процесу травлення і різною структурою поверхні — область полюса, екватора і перехідна область