Юдін А.С.

Юдін Андрій Сергійович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Кремнієві фотопомножувачі як альтернативна система фотопомножувачів детектора нейтральних частинок на електрон-протонних прискорювачах

Вимірювання подій утворення частинок, зокрема фотонів, є потужним інструментом для вивчення субатомних складових Всесвіту. Мета дослідження полягає в розгляді розміщення в детекторі, властивостей та в запровадженні оновлення системи фотопомножувачів детектора ZEUS для можливого застосування на майбутніх електрон-протонних прискорювачах. Найбільш важливою частиною детектора ZEUS, особливо при вимірі нейтральних частинок, таких як фотони, є калориметр ZEUS, заснований на явищі випускання фотона зі збудженого електрона, який повертається до більш низького рівня енергії.

Реконструкція адронних струменів з використанням кластерних алгоритмів і сучасних статистичних методів аналізу даних у фізиці високих енергій

У широкому спектрі статистичних обробок даних у фізиці високих енергій використовуються кластерні струменеві алгоритми та засоби для мінімізації функцій. Метою дослідження є обґрунтування прийнятності до застосування програм FastJet і MINUIT, що надають потужний інструментарій для знаходження струменів з даних і моделей Монте- Карло після відбору подій та для подальшої апроксимації методом найменших квадратів.