Мельник В.Г.

Мельник Віталій Гнатович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладної електроніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Моделювання вольт-амперних характеристик тріодних технологічних джерел електронів високовольтного тліючого розряду

Статтю присвячено проблемам математичного моделювання енергетики тріодного високовольтного розрядного проміжку та визначенню його вольт-амперних характеристик. Отримано аналітичні співвідношення, які дають змогу розраховувати вольт-амперні характеристики тріодних джерел