Дичка І.А.

Дичка Іван Андрійович, доктор технічних наук, професор, декан факультету прикладної математики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики два

Обґрунтовано необхідність апаратної реалізації обчислювальних процедур у скінченних полях виду GF(2m) з підвищеним показником швидкодії. Проведено аналіз різних форм подання елементів поля GF(2m) та показано, що існує необхідність (у процесі виконання обчислень) переходити від однієї форми подання елементів до іншої, тобто на апаратному рівні забезпечувати ізоморфізм поля. Зазначено, що для полів Галуа, потужність яких не перевищує 220, найдоцільніше застосовувати табличний спосіб зберігання елементів поля.

Математичне моделювання коливання струни з рухливою опорою у вертикальній площині

У статті розглядаються вільні коливання струни, лівий кінець якої є нерухомим, а правий має можливість переміщуватись у вертикальній площині за деяким законом. Постановка цієї крайової задачі виникла через необхідність побудови адекватної математичної моделі коливань електричного дроту з урахуванням поздовжніх переміщень одного з його кінців. Рухлива права опора являє собою маятникову підвіску електричного дроту у вигляді гірлянди ізоляторів.

Апаратна реалізація процедур множення і ділення багаточленів у скінченних полях

Обґрунтовано необхідність апаратної або апаратно-програмної реалізації операцій у полях Галуа, зокрема показано, що процедуру множення та ділення багаточленів з коефіцієнтами, що належать основному скінченному полю, доцільно реалізовувати апаратними засобами. Зазначено, що процедури множення та ділення доцільно реалізовувати у вигляді окремих функціональних блоків. Побудовано формули, які дають можливість відкинути такти підсумовування з нульовими значеннями при виконанні множення.