Онай М.В.

Онай Микола Володимирович, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики два

Обґрунтовано необхідність апаратної реалізації обчислювальних процедур у скінченних полях виду GF(2m) з підвищеним показником швидкодії. Проведено аналіз різних форм подання елементів поля GF(2m) та показано, що існує необхідність (у процесі виконання обчислень) переходити від однієї форми подання елементів до іншої, тобто на апаратному рівні забезпечувати ізоморфізм поля. Зазначено, що для полів Галуа, потужність яких не перевищує 220, найдоцільніше застосовувати табличний спосіб зберігання елементів поля.

Апаратна реалізація процедур множення і ділення багаточленів у скінченних полях

Обґрунтовано необхідність апаратної або апаратно-програмної реалізації операцій у полях Галуа, зокрема показано, що процедуру множення та ділення багаточленів з коефіцієнтами, що належать основному скінченному полю, доцільно реалізовувати апаратними засобами. Зазначено, що процедури множення та ділення доцільно реалізовувати у вигляді окремих функціональних блоків. Побудовано формули, які дають можливість відкинути такти підсумовування з нульовими значеннями при виконанні множення.