Гапонов А.М.

Гапонов Антон Миколайович, інженер Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вплив зовнішнього магнітного поля на травлення сталевої кулі у водному розчині азотної кислоти

Виявлено ефект зміни форми сталевої кулі в результаті її травлення у водному розчині азотної кислоти під дією зов нішнього постійного магнітного поля. Експериментально спостерігалося видовження феромагнітної кулі вздовж напрямку зовнішнього магнітного поля, а також поява трьох циліндрично-симетричних областей з різною швидкістю процесу травлення і різною структурою поверхні — область полюса, екватора і перехідна область