Горобець О.Ю.

Горобець Оксана Юріївна, доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вплив магнітного поля на процес травлення сталі у водному розчині азотної кислоти

Досліджується вплив магнітного поля на процес травлення пластин сталі в розчині азотної кислоти при різному напрямку прокату, що утворюється при виготовленні сталі. Знайдено часові залежності для зміни маси стравленої сталі в магнітному полі та без нього в слабкому розчині азотної кислоти за умови попередньої дії змінного магнітного поля на сталеві пластини до травлення.

Очищення стічних вод від іонів купруму (ІІ) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок

Запропоновано спосіб очищення розчинів від іонів купруму за допомогою високоградієнтних магнітних насадок. Розроблено спосіб виготовлення високоградієнтних феромагнітних насадок з дендритною структурою та досліджено їх ефективність. Показано різницю ефективності очищення розчинів за допомогою дендритної і бездендритної насадок. Доведено вищу ефективність дендритної насадки порівняно з бездендритною. Показано, що використання магнітокерованих біосорбентів і високоградієнтних магнітних сепараторів дає можливість з високою ефективністю до 98 % очищати робочі середовища від іонів купруму.

Вплив зовнішнього магнітного поля на травлення сталевої кулі у водному розчині азотної кислоти

Виявлено ефект зміни форми сталевої кулі в результаті її травлення у водному розчині азотної кислоти під дією зов нішнього постійного магнітного поля. Експериментально спостерігалося видовження феромагнітної кулі вздовж напрямку зовнішнього магнітного поля, а також поява трьох циліндрично-симетричних областей з різною швидкістю процесу травлення і різною структурою поверхні — область полюса, екватора і перехідна область