Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Системна інженерія прогнозування та модель системи прогнозування фінансових даних

Запропоновані модель системної інженерії систем прогнозування та інженерія компонента прогнозування для системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю. Розроблено модель системи прогнозування фінансових часових рядів та комплекс методів і алгоритмів, які можна використовувати для прогнозування фінансових даних. Запро¬поновано алгоритми вибору моделей прогнозування фінансових даних на основі статистичної інформації для фінансово-інвестиційної діяльності

Узагальнена модель цифрових сигналів у контексті патерну проектування MVC

Визначено критерії і проведено класифікацію цифрових сигналів. На основі цієї класифікації запропоновано узагальнену модель сигналів у нотації UML, забезпечена несуперечливість узагальненої моделі одній з основних парадигм розробки програмних систем – патерну проектування “модель–представлення–контролер”.

Елементарна модель пошуку активного об’єкта в умовах часткової невизначеності у формі багатоетапної діагональної 2x2-гри

Запропоновано модель області пошуків активного об’єкта з елементарним розбиттям її на прямокутники. Для умов частково невизначених імовірностей перебування об’єкта в області пошуків розроблено модель оптимального ведення пошукових заходів. Основою цієї моделі є багатоетапна діагональна 2x2-гра, елементи матриці якої визначаються через оптимальну поведінку гравця на попередньому етапі із врахуванням мінімізації максимального дисбалансу в оцінюванні імовірнісних даних.