Хоменко В.М.

Хоменко Володимир Михайлович, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Фазовий склад і особливості плавлення мінеральної сировини українських родовищ для виготовлення LAS-кераміки

Отримано і досліджено літійалюмосилікатне скло, на основі якого виготовляють склокристалічні матеріали загального складу Li2O—Al2O3—SiO2, що відіграють важливу роль у промисловості як матеріали з особливими властивостями. Ситали вирізняються високою міцністю, низьким коефіцієнтом термічного розширення, хімічною та термічною стійкістю й іншими перевагами. Для отримання LAS-кераміки було виділено монофракції петаліту, досліджено їх хімічний склад, а також підібрано та розраховано склад і підготовлено компоненти шихти Li-скла, після чого було проведено термічну обробку отриманих зразків.